Vi vill ge alla möjligheten att öka sin livskvalité och välbefinnande genom möten med hästen och dess miljö

Anlita oss på Livskunskap med häst.
Genom forskning och beprövade metoder vet vi idag att hästar både kan stärka, läka och motivera människor att ta steg i riktning mot ett hälsosamt liv både mentalt och fysiskt.
Fler ekonomer lyfter fram vikten av att tidigt satsa pengar på unga och att se det som en social investering med förväntad vinst i framtiden.
Det finns idag så mycket evidens på att förebyggande insatser är mer effektiva och lönsamma än reaktiva insatser.
Det handlar såklart om att göra rätt insatser men också att göra insatser rätt.
En häst kan höra ett hjärtslag på några meters håll eftersom flyktdjuret hästen har utvecklat en exceptionell känslighet och lyhördhet. Hästar är alltid i nuet och i samspelet med en häst så kommer du som deltar att få en direkt återkoppling och spegling av känslor och beteenden men utan att du blir bedömd på något sätt. Du får öva dig på tillit, tålamod, ledarskap och kommunikation och du får pröva dina färdigheter i en kritikfri och härlig miljö.
Livskunskap med häst är en behovsinventerad arbetsprocess som grundar sig på deltagarnas behov.Vi arbetar med inslag av "Lära  med hästar" metoden,Social och Emotionell träning och andra beprövade metoder som anpassas för just för den grupp/ individ som vi arbetar med.Så här kan det gå till!

Vad kan hästen hjälpa till med?

”Livskunskap med häst”

riktar sig främst till gruppen unga som kämpar med problematisk skolfrånvaro sk ”hemmasittare” och till gruppen unga vuxna som inte får igång sina liv pga psykisk ohälsa. Men också till personal - och ledningsgrupper som vill förbättra sitt ledarskap och sin kommunikation.
Vad kan hästen hjälpa till med?
Inkludering av djur i vård och behandlingsprogram har funnits länge men har inte varit tillgängligt för civilsamhället eller för skolans värld.
Hästen hjälper deltagarna att förstå vilka styrkor och svagheter de har och lockar sen fram det bästa hos oss människor.
Vi är utbildade coacher, specialpedagoger och handledare och är med och coachar och guidar deltagarna i deras förändringsprocess. Övningarna sker främst från marken och ute i naturen. (det handlar inte om att lära sig rida)

Hästunderstödda
insatser

Hästunderstödda insatser är ett samlingsbegrepp för olika yrkesgrupper där vi tar hjälp av hästen, stallet och naturen i vårt dagliga arbete. Hästen och dess miljö inbjuder till sociala interaktioner, känslomässigt engagemang, kognitiva utmaningar och fysisk aktivitet. Att arbeta tillsammans med hästar utvecklar din förmåga att försöka en gång till, att fortsätta kämpa när det inte går som du tänkt dig och att hitta lösningar när nya situationer uppstår.  Med finare ord, hästarna ger dig möjlighet att träna både grit och resilience.

Den fysiska och känslomässiga samvaron med hästen påverkar vårt ”må bra”-system positivt, är stressreducerande och kan ge en känsla av sammanhang.

De senaste tjugo åren har vi sett ett ökat intresse och en ökad insikt i vilken betydelse hästen och dess miljö kan ha för människor i krävande livssituationer.

Att arbeta med hästunderstödda insatser kräver både utbildning inom en terapeutisk/pedagogisk profession och kunskap inom hästhantering.

 

Vårt erbjudande
Livskunskap med häst erbjuder Hästunderstött lärande och Hästunderstödda aktiviteter.
Med hjälp av hästen och dess miljö skapar vi nya chanser till lärande. Hos Livskunskap med häst arbetar vi både fysiskt och psykiskt. Vi arbetar tillsammans nära hästarna, promenerar, läser och räknar,samtalar, samt hittar långsamt tillbaka till ökat välbefinnande och ökad närvaro. Vi jobbar enskilt eller i grupp och varvar stallsysslor med utmanande umgänge med hästen. Här blir du starkare och lär dig nya saker om både hästar och dig själv. På köpet får du bättre självkänsla och ökat hopp om din förmåga och din framtid.

Naturen, hästarna, stallet skapar ro i själen. Hästens villkorslösa kärlek och lugnande inverkan bidrar till positiva tankar och minskar stress och ångest. Hästen vill vara med dig och tycker om dig som du är.

Förebygga och främja
Leg. sjukgymnast Margareta Håkansson arbetar med hästunderstödd terapi, med fokus på stress- och ångesthantering i samspel med hästen. Hon säger så här:
– Det finns forskning som visar att det tar fyra gånger för en patient och terapeut att få kontakt när terapin sker tillsammans med häst eller hund. Vid en mer traditionell behandling, exempelvis på klinik eller sjukhus, tar det 28 gånger att uppnå samma kontakt, säger Margareta.  
Nu går larmet hela tiden
Människans hjärna är initialt konstruerad för att leva i ett jordbrukssamhälle där plötslig stress var nödvändig för vår överlevnad, eftersom stressreaktioner då varnade för potentiella faror. Stresspåslaget kom när det var nödvändigt att fly, inte annars. I dag lever vi i andra miljöer där ”larmet går” hela tiden.
– Att larma på är okej, men jag måste även kunna larma av. Om jag går med ett ständigt stresspåslag utan att larma av blir jag sjuk till slut, förklarar Margareta.
  Bra tänkt med en skogspromenad...
Många trivs med att till exempel ta en skogspromenad efter en stressig vecka. Det visar sig vara helt rätt tänkt, eftersom avlarmning efter stress kräver rörelse. Genom att vistas i skogen kommer hjärnan dessutom tillbaka till den miljö som den är konstruerad för från början.
  ... men hästen ger ännu mer
En häst påverkar stressnivån på samma vis, men ger samtidigt så mycket mer. Det kan räcka med att bara vistas i stallet eftersom stallet är en miljö med både fysiska utmaningar, jämför med skogspromenaden, och mental avkoppling.
– En häst stimulerar helt enkelt kroppens lugn- och rosystem, säger Margareta och radar upp anledningar till att hästen kan minska stressreaktionerna hos oss människor:
– Du får beröring, den är vänlig, stor och trygg, tar kontakt, bär människan på samma vis som man blev buren som barn, den samarbetar och rör sig harmoniskt och rytmiskt. I stallet tillsammans med hästen blir du dessutom en del av ett sammanhang vilket också ger trygghet.
  
Hästen en resurs för folkhälsan
Margareta menar att hästen och stallet med sitt utbud bör ses som en samhällsresurs för stresshantering i allmänhet och för folkhälsan i synnerhet. För här pratar vi stressreducerande egenvård på riktigt. 
– Stallet erbjuder en mängd hälsofrämjande aktiviteter. Det är en fritidsarena för inkluderande verksamhet. Här finns möjlighet till rehabilitering vid bland annat stressrelaterade sjukdomar och utmattningsdepression och här erbjuds daglig verksamhet och arbetsträning i gynnsam miljö för lättstressade individer. I stallet och tillsammans med hästen erbjuds trygghet, närhet, lugn och prestigelöshet.
Hur långt har vi kommit i de här frågorna?
– Jag skulle säga att vi har kommit olika långt i olika delar av landet. Vi erbjuder olika tjänster och pratar fortfarande om att vi säljer lektioner, inte hälsoalternativ. Här kan vi bli mycket bättre och räkna på de stora samhällsvinster som jag är övertygad om att man skulle uppnå genom att arbeta mer med hästunderstödda insatser.
  
Fotnot: Margareta är medlem i OHI (organisationen för hästunderstödda insatser) – en förening för dem som arbetar med hästen som resurs i vård, skola och omsorg.

 

 

Goda exempel för elever i ofrivillig skolfrånvaro


Runt om i Sverige erbjuds hästunderstödda insatser för elever som av olika anledningar inte orkat närvara i skolan under en längre tid. I Haninge kommun samarbetar Skärgårdsskolorna med Blåkulla ridskola där de erbjuder skolundervisning i små grupper och stallverksamhet för den som vill. Verksamheten kallas Stallis och startade som ett samarbete med skolpsykologen och en rektor, det började med 8 elever och nu är man uppe i 40 elever. Ledorden är relationsbyggande, trygghet, social färdighetsträning och individuella planeringar.

 

På Ekerö ligger Stall Kungsgården där man också tar emot elever med långvarig frånvaro. Från hösten 2023 samarbetar Stall Kungsgården med barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att hjälpa dessa elever att närma sig skolan igen. 

För eleverna har det inneburit att de har brutit sin sociala isolering, vågat utmana sig själva, fått vara i en trygg miljö med möjlighet att växa samt att de blivit sedda och uppmuntrade.

 

Kontakta oss

Kontakta oss om du om du vill veta mer och boka ett förutsättningslöst möte.